CHRÍPKA NÁS DOSTALA, ČO S ŇOU?

Zima a zmeny počasia sa nám takmer vždy spájajú s množstvom chrípkových a vírusových ochorení.

Ako ju spoznáme?

Základsné príznaky chrípky sú vysoké teploty, bolesť svalov a celého tela, nádcha, kašeľ, bolesť halvy. Prechladnutie má veľa spoločných znakov s chrípkov, je však miernejšie. Dominuje opuch sliznice nosa a nádcha.

Ako čo najlepšia a najrýchlejšia prekonať chrípku a nádchu?

Okrem oddychu a pitia čajov Vám ponúkame prípravky na rýchlejšie prekonanie chrípky a nádchy.